КОНТАКТИ

гр. Враца ул.”Антим І” №4
Телефони:
092 / 66 35 71 - канцелария
nu_iv_mladenov@abv.bg
 
Отчет на дейностите, проведени от класните ръководители и възпитателите на 1-4 клас, свързани с глобалната инициатива за превенция на насилието срещу деца, с цел подобряване на училищната среда

Във връзка с  инициативата 19 дни на ненасилие в училище, която  се провежда  в периода 1-19 ноември 2013 година, в рамките на глобалната инициатива за превенция на насилието срещу деца и младежи, методическото обединение на I клас проведе занятие на тема: „Моето училище- спокойно и сигурно място за мен“. 

Малките художници с желание и голямо удоволствие показаха своите художествени умения и сътвориха чудесни творби.

        В часа на класа, проведен на  07.11.2013 година се разговор-беседа с първокласниците на тема: „Разпознаване на видовете насилие и експлоатация- физическо, психическо, виртуално и сексуално“.

       На вниманието на малките ученици бе представена „Приказка за добрата и лошата дума“  от „Приказките на Вал“. Учениците имаха възможност да разсъждават върху етическите опозиции, да изразяват мнения и да правят връзки и аналогии с училищната среда.

 

Учениците от третите класове се включиха с разнообразни дейности:

-         изработване на табла по паралелки под надслов:; „100-добрини на класа”; „Правила за спокойна и сигурна среда за всички деца в училище” „Не на насилието в училище”

-         беседа в час на класа съпроводена с презентация на тема: „Видове насилие. Как да се справим с насилието?”;

    -    игри стимулиращи учениците към дискусия подчинена на защитата на правата на човека и на културата на поведение;

   -    занимания, в които учениците чрез рисунки пресъздадоха идеята си как да спрем насилието и агресията сред подрастващите, както и местата, където най-често сме свидетели на случаи на насилие.

       Третокласниците споделиха, че чрез подобни кампании: „Не на насилието”, „Не на агресията” и др. „стават по-добри, учтиви и добронамерени един към друг”. В ПИГ дискутираха върху съдържанието на презентацията „ Аз съм добър! Добрата или лошата агресия”

С учениците от ІV се проведоха следните дейности:

-         Презентация на тема „Училищните правила” – 03.11, с дискусия по темата , свързана с поведението на учениците в училище и взаимоотношенията между тях;

-         Учениците от ІV-б клас изработиха табло на тема”Училище без насилие”;

Кл.ръководители проведоха индивидуални срещи с родители, чиито деца имат прояви на насилие или са били жертви на насилие и бяха набелязани конкретни корекционни мерки;

Класните ръководители на ІІ-а и ІІ-б кл. проведоха беседи за добрите взаимоотношения в клас, разиграваха ситуации за вежливост и добронамереност помежду си. Децата от ІІ-б клас писаха разкази на тема „Добра постъпка”, които бяха прочетени пред класа.

Учениците изготвиха табла под наслов „Да бъдем добри” -  ІІ-а кл. и „Вежливи и добронамерени” – ІІ-б кл. в час по Домашен бит.

         С учениците от ІІ-в кл. в Часа на класа  бе проведена беседа – разговор на тема „Игрите и шегите могат да са опасни”. Децата споделяха моменти, в които са били свидетели на нетолерантно отношение и обиди по време на игри, в които определени ученици искат да доминират над другите.

         Учениците от ІІ-г клас проведоха дискусия на тема,,Само в приказките ли побеждава доброто? ”.Те нарисуваха отличителен знак, с който да се отбелязват проявите на толерантност и оказване на помощ.

      В час по четене, с учениците от всички паралелки, бе разгледано стихотворението на Недялко Йорданов „Песен за доброто”. Децата разсъждаваха над въпроси: По какво можем да познаем добрия човек?; Как да овладеем гнева си?; Как трябва да постъпва добрият човек?

-         Учениците от ІV”а”и „в” ,посещаващи ПИГ заедно с други ученици,посетиха на 14.11 спектакъл с участието на илюзионисти под наслов „Да победим злото в себе си”;

-         В часовете по БЕЛ бяха използвани положителните примери от литературата за изграждане на модели на поведение за приятелство, взаимопомощ, сътрудничество, честност и порицание на арогантното и нахално поведение.Учениците проявиха активната си позиция, като съставиха свои басни приказки и разкази по дадени пословици, опорни думи и заглавия;

-         На учениците от ІV-а клас бе представена презентация на тема „Да бъдем добри”- 15.11.2013г.

      

   Учениците от 4ПИГ  проведоха дискусия за видовете насилие, откриха ролята на жертва и насилник / 07.11/, изработиха табла под надслов” Не на насилието”   и „Какво е добротата”. На всеки лъч от слънцето децата записаха как разбират доброто. На 19.11 учениците дискутираха презентациите: „ Вежливче” и „ Какво е насилие”Назад